Privačių miškų savininkai konsultuojami kiekvieną antradienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val. Adresas: Žalioji 2, Toločiai, Šiaulių raj.


 

 RŪPINKIMĖS MIŠKO SVEIKATA

 

Lietuvos miškus kasmet pažeidžia įvairūs gamtiniai veiksniai : ligos , vabzdžiai- kenkėjai , žvėrys. Pastaruoju metu šių faktorių miškams daroma neigiama įtaka didėja. Didžiausia praėjusiame amžiuje kenksmingų vabzdžių-žievėgraužių tipografų invazija gerokai praretino šalies eglynus. Vien tik VĮ Šiaulių miškų urėdijos miškuose(neskaitant privačių miškų valdų) 1994-1997 metais sanitariniais kirtimais teko iškirsti virš 300 tūkst. kubinių metrų šių kenkėjų pažeistų eglių.

  Esant tokiai sudėtingai miškų sanitarinei būklei , Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2002.02.25. įsakymu Nr. 74 patvirtino Valstybinę miškų sanitarinės apsaugos programą. Minėtu įsakymu nustatyta , kad ši Programa yra privaloma visiems miškų valdytojams , savininkams bei naudotojams. Nustatyta , kad visų nuosavybės formų miškuose turi būti vykdomos vienodos miško sanitarinės apsaugos priemonės , jos turi būti vykdomos nuolat ir pakankamos apimties.  Į ką  privačių miškų savininkai dabar turėtų atkreipti didžiausią dėmesį?1.Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d. per 10 dienų nuo jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kai 20 procentų , pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų.

 2.Visose kirtavietėse kelmai turi būti ne aukštesni kaip 10 cm, jei skersmuo pjūvio vietoje yra iki 30 cm, storesnių medžių kelmų aukštis neturi viršyti 1/3 pjūvio skersmens. Visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. negali būti palikta žalių spygliuočių medžių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir ilgesnių kaip 1 m, išskyrus panaudotas valksmoms bei skirtas medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į krūvas.

 3.Žalios medienos apipurškimui naudojamas insekticidas fastakas. Medienos rietuvių apdorojimui naudojamas 1,0-1,5% šio insekticido vandeninis tirpalas. 1 kubiniam metrui pagamintos medienos apipurkšti sunaudojama 1,5-2,0 litro šio insekticido vandeninio tirpalo.  4.Beržams skleidžiant lapus , pradeda intensyviai skraidyti žievėgraužių tipografų suaugėliai, kurie apipuola nusilpusias egles , įsigrauždami po jų žieve ir ten padėdami kiaušinėlius , iš kurių vystosi nauja kenkėjų karta.

  5.Tada būtina aktyviai žvalgyti eglynus. Šiuo atveju efektyviausia kovos priemonė- kenkėjų apniktas egles nedelsiant iškirsti ir jų medieną išvežti iš miško. Jeigu dėl kai kurių aplinkybių medienos iš miško išvežti nėra galimybių-būtina nuo jos nulupti žievę ir ją su besivystančiais kenkėjais užkasti į žemę arba sudeginti. Kenkėjų šviežiai užpultos eglės lengvai atpažįstamos pagal ant medžių stiebų matomas kenkėjų įsigraužimo skylutes , bei išgraužas – gelsvus miltelius , kurie laikui bėgant patamsėja. Šių medžių iškirtimą būtina derinti su rajonų aplinkos apsaugos agentūrose dirbančiais miškininkais(būtina gauti leidimą).

 6.Didžiausia tikimybė , kad medžiai bus pažeisti kenkėjų yra vietos , kur praėjusiais metais džiūvo eglės, arba ten , kur jų džiūvimas pastebimas dabar.  Atėjęs pavasaris miškų savininkams primena šventą pareigą – apželdinti miško kirtavietes. Šiuo metu urėdijos miškuose yra gausiai išplitę spygliuočių medžių sodmenų kenkėjai – straubliukai . Netaikant jokių želdinių apsaugos priemonių , jie gali per vasarą visiškai sunaikinti pasodintus eglių ir pušų sodmenis. Kovojant su šiuo kenkėju , būtina žinoti:1.       Kadangi šie kenkėjai veisiasi šviežiuose spygliuočių medžių kelmuose , kirtavietes rekomenduojama atsodinti 2-3 metai po jų iškirtimo. Tada šių kenkėjų skaičius kirtavietėje būna sumažėjęs ir jie nebekelia itin didelio pavojaus pasodintiems želdiniams.2.       Šviežiose spygliuočių kirtavietėse rekomenduojama išdėstyti 3% fastaku apnuodytus 15Х30 cm dydžio šviežius eglės žievės gabalus. 1 ha reikalinga išdėstyti 200 vnt žievės gabalų.3.       Sodinant spygliuočių sodmenis , juos reikalinga apvelti priemolio-karvės mėšlo tyre. Ši priemonė apsaugo sodmenis nuo straubliukų pakenkimo , pagerina sodmenų prigijimą.4.       Pastebėjus miške jums nežinomų kenkėjų bei prasidedantį miško džiūvimą , siūlome kreiptis į artimiausios girininkijos , miškų urėdijos specialistus , kurie padės tiksliau nustatyti miško kenkėją , rekomenduos apsaugos priemones.