VĮ Šiaulių miškų urėdijoje atkurta  saugomų rūšių buveinė

 Vykdant VĮ Šiaulių miškų urėdijos ir NMA prie Žemės ūkio ministerijos sutartį Nr. 21EA-KS-16-1-07278-PR001, urėdijoje atkurtos saugomų rūšių buveinės. Darbai atlikti 3,3 ha plote, valstybinės reikšmės miške, Vainagių girininkijos 77 kvartalo 12 sklype ir Vainagių girininkijos 100 kvartalo 32 sklype.Šiuose plotuose auga į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti augalai – dėmėtoji, baltijinė, raiboji, raudonoji gegūnės, liekniniai beržai, pelkinės uolaskėlės, paprastosios tuklės, daugemečiai patveniai. Pelkėje gausu kių vertingų pelkių augalų.

Darbai atlikti 2017 metų kovo mėnesį, todėl jau šią vasarą pelkė pasipuošė pelkinių augalų žiedais. Vadovaujantis gamtotvarkos projektu pelkėje palikti paprastieji kadagiai, liekniniai beržai. Kiti sumedėję augalai, trukdantys saugomoms rūšims nupjauti. Stambesnės kirtimo atliekos išneštos iš pelkės į sklypo pakraštį.

Atlikus nurodytus darbus pagerintos augalų bendrijų sąlygos.